O firmie

Grupa Unibep

Unibep SA

Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od 70 lat. To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przez ponad 70 lat działalności firma stworzyła silną grupę kapitałową.

Grupa Kapitałowa konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność i skutecznie rozwija się. Unibep SA oraz wszystkie podmioty z nim związane to solidny i godny zaufania partner biznesowy. Firma z Bielska Podlaskiego zrealizowała wiele ambitnych obiektów budowlanych zarówno w Polsce, jak też za granicą.

Unihouse SA
  • ul. 3 Maja 19
    17-100 Bielsk Podlaski

  • (48 22) 300 27 97

  • (48 85) 731 80 11

Biznes Grupy Kapitałowej Unibep SA zbudowany jest na pięciu uzupełniających się segmentach

  • generalne wykonawstwo Unibep SA w Polsce, w ramach którego głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe. Firma posiada silną pozycję na rynku warszawskim. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo–usługowe), a także z budownictwem przemysłowym. Ggeneralne wykonawstwo jest realizowane przez podmiot dominujący Unibep SA.

  • generalne wykonawstwo za granicą, głównie w zakresie budownictwa komercyjnego. Eksport usług budowlanych jest realizowany przez jednostkę dominującą Unibep SA oraz spółki i przedstawicielstwa obecne w krajach, gdzie prowadzona jest działalność.

  • działalność deweloperska, prowadzona za pośrednictwem spółki Unidevelopment SA. Obecnie prowadzone są inwestycje w Warszawie i Poznaniu.

  • produkcja modułów drewnianych do budowy i montażu domów wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej na rynku skandynawskim (głównie w Norwegii). Inwestycje realizowane przez Oddział Unihouse w Bielsku Podlaskim.

  • budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno–wschodniej, realizowane przez Oddział Infrastruktury Unibep SA. Od lipca 2015 roku Unibep SA jest 100-procentowym udziałowcem białostockiej firmy Budrex–Kobi, wysokospecjalistycznej spółki budującej mosty i przepusty drogowe na terenie niemal całej Polski.