Marcin Golebiewski

Marcin Gołębiewski, Prezes Zarządu Unihouse SA

Urodzony w 1981 roku. Magister inżynier budownictwa. Od zakończenia studiów, czyli od 2006 roku, związany z Unihouse Oddział Unibep. Był Majstrem, kierownikiem budowy, kierownikiem robót montażowych i kierownikiem kontraktu na budowach w Polsce i Norwegii. Sprawuje nadzór wykonawczy i finansowy nad projektami prowadzonymi w Skandynawii. W listopadzie 2019 roku objął stanowisko Członka Zarządu Unihouse SA. Od 2 stycznia 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Unihouse SA


Roman Jakubowski 

Sławomir Kiszycki, Wiceprezes Zarządu Unihouse SA 

Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998-2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie - został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. W czerwcu 2014 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA. Członek Rady Nadzorczej Monday Development SA, pełni funkcję prokurenta w Budrex  Sp. z o.o. oraz Unibep PPP Sp. z o.o., zastępca członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS. Od listopada 2019 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu Unihouse SA. Od 2 stycznia 2021 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Unihouse SA


Jacek Grzybowski

Jacek Grzybowski, Członek Zarządu Unihouse SA

Pracuje w Unibep SA od 2010 roku. Ma bogatą ścieżkę kariery w naszej organizacji – był kierownikiem kontraktu, dyrektorem rynku, a przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję Dyrektora Handlowego Budownictwa Przemysłowego Unibep SA.