Marcin Golebiewski 1

Marcin GołębiewskiPrezes Zarządu Unihouse SA

Urodzony w 1981 roku. Magister inżynier budownictwa. Od zakończenia studiów, czyli od 2006 roku, związany z Unihouse Oddział Unibep. Był majstrem, kierownikiem budowy, kierownikiem robót montażowych i kierownikiem kontraktu na budowach w Polsce i Norwegii. Sprawuje nadzór wykonawczy i finansowy nad projektami prowadzonymi w Skandynawii. Od listopada 2019 roku Członek Zarządu Unihouse SA.

Slawomir Kiszycki 1

Sławomir KiszyckiWiceprezes Zarządu Unihouse SA

Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998-2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie - został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. W czerwcu 2014 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA. Członek Rady Nadzorczej Monday Development SA, pełni funkcję prokurenta w Budrex-Kobi Sp. z o.o. oraz Unibep PPP Sp. z o.o., zastępca członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS. Od listopada 2019 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Unihouse SA. 


Roman Jakubowski 1

Roman JakubowskiCzłonek Zarządu Unihouse SA

Urodzony w 1975 roku. Magister inżynier budownictwa. Ukończył Politechnikę Białostocką na kierunku Technologia i organizacja budownictwa oraz studia podyplomowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Pracę zawodową rozpoczął zaraz po studiach w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejon Sokółka jako specjalista w dziale technicznym. W Unibep SA pracuje od 2 lutego 2001 roku. Przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery. Był inżynierem budowy, kierownikiem budowy i kierownikiem kontraktu. Prowadził budowę prestiżowej Galerii Alfa w Białymstoku. Był też dyrektorem rynku północno–wschodniego. Przez 8 lat pełnił funkcję dyrektora oddziału Unihouse. Od listopada 2019 roku Członek Zarządu Unihouse SA